Hãy coi chừng đòn tấn công đôi khi chơi cờ vua

Trong phần học chơi cờ vua cơ bản, các bạn đã được dạy về đòn tấn công đôi, sự lợi hại của nó và một số thế bắt đôi đơn giản. Ở phần nâng cao này, chúng ta sẽ tiếp tục học cách nâng cao kỹ thuật tấn công đôi thông qua những bài tập dưới đây

Trước hết, để có thể giải được các bài tập đòn chiến thuật tấn công đôi nâng cao, chúng ta cần có sự phối hợp khéo léo giữa các quân để thực hiện nước bắt đôi nhằm mục đích giành ưu thế về lực lượng

Người chơi cờ vua cũng cần lưu ý, Hậu và Mã là những quân dễ thực hiện đòn bắt đôi nhất bới khả năng kiểm soát rộng lớn của nó

Bài học minh họa đòn tấn công đôi:

Ở thế cờ này Trắng đang hơn Đen một quân Tượng, tuy nhiên Tượng Trắng ở f1 đang bị giằng và nếu không ra đòn ngay thì Đen sẽ dễ dàng bắt lại Tf1 thông qua nước đi X4c1. Vì vậy Trắng quyết định chơi:

1. Ha2! Nước hy sinh Hậu táo bạo này nhằm mục đich thu hút Xe đen vào ô bất lợi "a2" đồng thời giải thoát Tf1 khỏi vị trí bị giằng

1...X:a2 Đen không còn cách nào khác nếu không muốn mất Xc4

2. Tc4+ Trắng thực hiện đòn tấn công đôi (vừa chiếu Vg8 vừa bắt Xa2). 2...Vf8. 3. T:a2 và Trắng thắng dễ dàng vì hơn Tượng và có Tốt thông

Bài tập thực hành:

Các bạn hãy giải bài tập sau, Trắng đi trước sử dụng đòn tấn công đôi để giành chiến thắng

Cờ Thông Minh (Biên soạn)