Chiến thuật phá hủy cấu trúc Tốt bảo vệ vua: Đòn tấn công quyết định ván cờ

Khi thực hiện tấn công Vua đối phương, sau khi các quân đã vào vị trí chiến đấu sẽ có thể xuất hiện các đòn phối hợp. Trong đó việc phải hy sinh quân để phá hủy cấu trúc Tốt bảo vệ Vua nhằm ra đòn quyết định là chiến thuật chơi cờ vua rất hiệu quả

Trong nhiều ván cờ, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc ngay ở giai đoạn trung cuộc khi mà một bên giành chiến thắng bằng cách chiếu MAT vua đối phương sau khi phá hủy "tan tành" cấu trúc Tốt bảo vệ Vua đối phương

Thông thường, người chơi thực hiện việc phá hủy cấu trúc Tốt này bằng hai cách sau:

- Đổi Tốt

- Thí quân tiêu diệt quân bảo vệ

Để hiểu rõ hơn về đòn phá hủy cấu trúc Tốt bảo vệ, chúng ta hãy cùng xem ví dụ minh họa sau:

Trong thế cờ này, bên Trắng đã huy động toàn bộ quân hướng sang cánh Vua đối phương, đặc biệt là hai Tượng ở vị trí "b2" và "d3". Trong khi đó, lực lượng bảo vệ Vua Đen quá mỏng và hầu như chỉ dựa vào các Tốt trước mặt để che chắn

1. T:h7+! V:h7 2. Xh3+ Vg8 3. T:g7 V:g7

Sau một loạt đòn thí quân, Vua Đen đã hoàn toàn trần trụi vì mất lá chắn Tốt bảo vệ (Nếu 3...f6 4. Th6! Hh7 5. Hh5! Tf8 6. Hg4+ Vg8 7. T:f8)

4. Hg4+ Vf8 5. Xh8#

Đen đầu hàng

Cờ Thông Minh (Biên soạn)