Chiến lược chơi cờ vua: Cuộc chiến Tượng khác màu trung cuộc

Trong trung cuộc, khi hai bên có Tượng khác màu ô thì hãy hết sức thận trọng vì khi đó bạn hoặc đối phương sẽ không có quân Tượng màu kia để đối ứng, trung hòa đường chéo. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bên có ưu thế tổ chức tấn công vua và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các quân

Sức mạnh của Tượng khác màu trung cuộc thể hiện rõ nết nhất khi chiếm lĩnh các đường chéo lớn a1 - h8; a8 - h1 hoặc các đường chéo nhằm vào Vua như b1 - h7, b8 - h2. Khi gặp Tượng trái màu Trung cuộc, bạn nên hạn chế đi những nước Tốt làm suy yếu những đường chéo bảo vệ Vua

Để hiểu rõ hơn về sức mạnh và sự nguy hiểm của Tượng khác màu trung cuộc, chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau:

Ở thế cờ này, Đen đang kém một Tốt, song hãy lưu ý đặc biệt đến Tượng "f6" đang ngắm vào Tốt Trắng "b2" bảo vệ Vua trong khi chỉ có mỗi Vua Trắng bảo vệ con Tốt này. Nếu so sánh với Tượng Trắng, chúng ta thấy rõ Tượng Trắng không tạo ra mối nguy hiểm nào vì Tốt "g6" được bảo vệ chặt bằng Tốt "f7"

Mặt khác, Xe Đen chiếm lĩnh cột mở ngăn chặn đường chạy của Vua Trắng

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể khẳng định Đen đang có ưu thế rõ ràng

1...Ha7! Đen đe dọa chiếu ở "a1" đồng thời bắt Tốt "b2", mặt khác còn có ý đồ Hd4 đe dọa tấn công Tốt b2

2. Xe2 Trắng phòng thủ hàng 2. Trường hợp 2. Vb1 Xa8! 3. Ha3 Hd4! Bên Đen hoàn toàn làm chủ đường chéo a1-h8 với sự phối hợp của Hậu và Tượng

2...Ha1+ 3. Tb1 Xd1+! 4. V:d1 H:b1 5. Vd2 H:b2+ 6. Vd1 (Nếu 6. Ve3 Hd4#; 6. Ve1 Hc1#) Hb1 7. Vd2 c3+

Trắng xin thua

Cờ Thông Minh (Biên soạn)