Tổng hợp một số thế chiếu hết cơ bản và kỹ năng tính toán trong cờ vua

Với người chơi cờ vua, dù là người mới học hay các kiện tướng giàu kinh nghiệm đều dựa trên nền tảng cơ bản là kỹ năng tính toán. Kỹ năng này được Trung tâm dạy cờ vua Cờ Thông Minh chuyển soạn dưới các dạng bài tập thế chiếu hết

Đại kiện tướng lừng danh Kotov đã từng nói: "Kỹ năng tính toán" là thành phần căn bản của kỹ thuật chơi cờ. Để nâng cao kỹ năng này, cách tốt nhất là thường xuyên giải các bài tập về các thế chiếu hết

Trong chương trình giảng dạy cờ vua cho trẻ em các lứa tuổi, chúng tôi chia thành các dạng bài tập chiếu hết sau 1 nước, chiếu hết sau 2 nước, chiếu hết sau 3 nước...Ở phần này, chúng ta hãy cùng giải một số thế chiếu hết sau 2 nước, lưu ý là không di chuyển quân cờ

Bài 1:

Lượt Trắng đi. MAT sau 2 nước

Bài 2:

Lượt Trắng đi. MAT sau 2 nước

Bài 3:

Lượt Trắng đi. MAT sau 2 nước

Bài 4:

Lượt Trắng đi. MAT sau 2 nước

Bài 5:

Lượt Trắng đi. MAT sau 2 nước

Cờ Thông Minh (Biên soạn)