Chiến lược chơi cờ vua: Cuộc chiến Tượng khác màu trung cuộc

Chiến lược chơi cờ vua: Cuộc chiến Tượng khác màu trung cuộc

Trong trung cuộc, khi hai bên có Tượng khác màu ô thì hãy hết sức thận trọng vì khi đó bạn hoặc đối phương sẽ không có quân Tượng màu kia để đối ứng, trung hòa đường chéo. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bên có ưu thế tổ chức tấn công vua và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các quân…