Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy là các Huấn luyện viên đội tuyển cờ vua Hà Nội, các kiện tướng…